Friday, November 25, 2011

रघू दंडवते यांची झूठी कबर वाचून

येथे प्रत्येकाला आपण थोर आहोत असा साक्षात्कार होतो


आपण महान असे अधुनमधून वाटत राहते उगीचच येथे


आपल्यावर फार अन्याय झालाय


आपणच खरे ट्रॅजीडी किंग असे मनात येते


प्रत्येकाच्या येथे


खरे सुपरस्टार आपणच आहोत


असे ठणकावून तर कधी कानात सांगतो येथे प्रत्येकजण...


खर तर आपण किती खोल पाण्यात आहोत


हे माहीत असूनही


इतरांची मापे काढतो आपण


मी तर समुद्राचा साधा थेंब म्हणत


आपण ठरवून सर्वोच्च पदाकडे अंतिम कूच करतो


स्वतःच स्वतःला फसवत आपण


झूठी कबर होवून बसतो येथे.

No comments:

Post a Comment