Saturday, August 7, 2010

घाटी

गणिताचे भोपळे नाचतात डोळ्यांसमोर कधेमधे
उगाचच वाटतं आपण 'ढ' होतो
लहानपणात इंग्रजीची खिचडी झाली अन्तरुणपणी मिसळ
आपण पुस्तकात वाचलं होतं की गांधीजी म्हणाले खेड्याकडे चला
पण आता त्याला बरेच दिवस झाले म्हणून आपण शहरात आलो आणि म्हटलं चार शहाणपणाच्या गोष्टी शिकू
इथं सगळंच हाय आणि फाय
इथं सगळंच हाय आणि बाय
राम राम पाहुणं सखुच मेव्हण घरीच विसरून आलो का काय?
कसा निभाव लागायचा म्हणता म्हणता निभावलो
इथल्या व्यवस्थेचा भाग झालो पण आता इतरांसमोर अचानकपणे शहरी शहाणपणाने म्हणतो कसे आपण
घाटी लोकांना अक्कल नसते

:- भूषण राक्षे