Wednesday, November 16, 2011

गायछाप स्वप्न


निरर्थकता गिरवावी लागतेय क्रमिक...
बिंदू पासून सुरु झालेली रेघ शोधात आहे दुसऱ्या बिंदूच्या
जो सापडत नाही...
एक कर्मठ वेदना चिरंतन सत्य.
एक दुर्बोध आसक्ती अन् आभासमय भय.
हातावर मळतोय मी एक गायछाप स्वप्न .....

2 comments: