Thursday, January 20, 2011

जन्ता अमर्रेसाक्षर जनता । भूषण भारता

अडाणी जनता । ????
पेडगाव जनता । ????
येडगाव जनता । ????
मर्दानी जनता । ???
मुर्दाड जनता । ????
झापडेबाज जनता । ????
लफडेबाज जनता । ????
बुळी जनता । ????
चुळबुळी जनता । ????
अमीर जनता । ????
फ़कीर जनता । ????
जागृत जनता । ????
अमर जनता । ????

जन्ता अमर्रे

1 comment:

  1. ह! खरचं आहे हे तुमच! अनेक घोषणा अशा वेधक असल्या तरी तशा निरर्थक असतात अनेकदा!

    ReplyDelete