Thursday, August 11, 2011

डोळे

फर्ग्युसन मधील शेवटच्या वर्षातील
तुझे डोळे स्मरतात भावव्याकूळ
मराठी विभागाबाहेर तिष्टतलेले.......
ज्या बद्दल मी माफ करू शकत नाही स्वतःलाच
तुझ्याशी संवाद साधनार तोच अडकलो आवर्तात
ते दिवस स्मृतीभ्रन्शाचे अन् विनाशाचे होते प्यारी
विसरलो तुझे नाव गाव सोबत फक्त औषधे जहरी
भानावर आलो तेंव्हा झालो एक यंत्र सकाळ संध्याकाळ
फर्ग्युसन मधील शेवटच्या वर्षातील
तुझे डोळे स्मरतात भावव्याकूळ
मराठी विभागाबाहेर तिष्टतलेले.....

No comments:

Post a Comment